top of page

หนังสือสร้างนิสัย...# 1.2: Atomic Habits

ตอนที่แล้วเราพูดถึงเนื้อหาของหนังสือซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ๆ 4 ขั้นตอนนะคะ ซึ่งในการอ่่านรอบแรก เป็นสิ่งที่ผู้อ่านทุกคนควรจะจับประเด็น 4 ข้อให้ได้ วันนี้จะพูดถึงบทนำ เพื่อให้ได้อรรถรสมากขึ้นในการเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือ


เชื่อกันว่าทุกคนเวลาที่นึกถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือต้องการเปลี่ยนอะไรบางอย่าง เราจะมีภาพในใจว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้ อยากมี อยากเป็น แต่ในการที่จะเข้าไปสู่ภาพใหญ่ของความเปลี่ยนแปลง เราต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ก่อน


ว่ากันว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้เรานึกถึงดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ยเงินกู้ พฤติกรรม หรือ นิสัยเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทีละน้อย เมื่อทำต่อเนื่องไปจนถึงระยะเวลา หนึ่ง มันจะแสดงออกเป็นผลลัพธ์ใหญ่ เป็นภาพรวมที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง


การเปลี่ยนแปลงจะมี 2 ด้านเสมออย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่อง ดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ นั่นคือถ้าเราทำดี นิสัยที่ดีที่สะสมไว้ มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้ในระยะยาว การสะสมความดีเหล่านี้ มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของเวลา เช่น จากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ จากผู้ใหญ่กลายเป็นวัยกลางคน และจากคนกลางคนไปเป็นคนสูงอายุ หรือให้ดูการเติบโตของต้นไม้ก็ได้ว่า เมื่อว่าผ่านไป โดยที่เราไม่ทันได้สังเกตุ กลับมาดูอีกที่ 5- 10 ปีจะเห็นความเปลียนแปลงได้ชัดเจน


ถ้าเรามีพฤติกรรมนิสัยบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีในระยะเวลาที่ผ่านไปอาจเป็น 1+2 ปี ปีหรือระยะยาว 5 ปี 10 ปี มันจะมีความแตกต่าง และเราจะเห็นได้อย่างเห็นชัดเจน ยกตัวอย่าง เช่น เราอาจมีพฤติกรรมบางอย่างเกี่ยวกับการกิน หรือการออกกำลังกายที่ดี หากไม่มีข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรง เช่น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัด ฯลฯ เราก็ควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติตามวัย แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราสะสมพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายที่ไม่ดี ก็คงเหมือนเราต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ มันก็จะทำให้เราแทบจะหมดตัวได้ นั่นคือ ร่างกายอาจจะสูญเสียความแข็งแรงก่อนวัยมากๆ


เมื่อเราได้เข้าใจถึงหลักการนี้แล้ว ต้องมองหานิสัยหรือพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง สุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิต อีกตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเรื่อง ครอบครัว การเงิน การงาน หลายคนอยากทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงโลก


การคิดใหญ่ทำใหญ่ซึ่งก็เป็นหลักการคิดที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยคือทำใจ โดยต้องทำใจเย็นไว้ก่อน เพราะยิ่งเป้าหมายยิ่งใหญ่ ก็ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องเท่านั้น ในหนังสือเล่มนี้เขาถึงพูดทีเล่นทีจริงว่า ให้ลืมเรื่องการตั้งเป้า เพราะถ้าตั้งเป้าแล้วไม่ทำอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ ให้มุ่งเป้าไปที่การหาระบบเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย การมีเป้าหมายหรือปลายทางที่เราตั้งไว้นั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก และเราควรจะเอาใจใส่กับสิ่งที่เล็กๆ ที่เราทำไประหว่างทางด้วย ระบบที่หนังสือนี้พูดถึง คือการเอาสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละวัน แต่ละนิสัย ส่วนประกอบเล็กๆ เหล่านี้ จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้


เป็นยังไงบ้างคะ มีสาระดีต่อใจ และเอาไปใช้ได้จริงไหม?

ลองคิดดูว่านะคะปีที่ผ่านมา และปีต่อๆไปเราจะลองเอานิสัยส่วนไหนของเรามาเคาะ คือมาวิเคราะห์ดูว่า เราจะทำการปรับที่ละเล็กที่ละน้อย เพื่อการ เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร ได้ผลอย่างไร ลองมาแลกเปลี่ยน และเล่าสู่กันฟังนะคะComentários


bottom of page