top of page

หนังสือสร้างนิสัย CHAPTER 2 CHOOSE: The invincible power of choice

เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมที่มีคนถามว่าทำไมถึงเลือกทำอะไรบางอย่าง?  ส่วนใหญ่คนจะตอบว่าอะไร? ไม่มีทางเลือก หรือ ต้องเลือกทั้งหมด และ บางครั้งก็คือไม่เลือกซะเลย


ถ้าเรามาวิเคราะห์ให้ดี  ทางเลือกที่คนอื่นกำหนดให้เราเป็นเพียง ปัจจัยภายนอกที่เรียกว่า  External aspect of choice เท่านั้น


อย่าลืมว่าเรายังมีอีกมุมมมอง อีกทางเลือกหนึ่งที่เราเป็นผู้ตัดสินใจเอง ที่มาจากปัจจัยภายใน เรียกว่า Internal ability  ก็คือเรื่องของความคิดและการตัดสินใจ และการกระทำของเรา ที่จะเลือกต่างหาก

ทางเลือกที่เราเห็น เช่น จากที่บ้าน ที่ทำงานหรือ จากสื่อต่างๆ  ให้มานั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะนำเสนอ  มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทางเลือกนี้เขาเรียนกว่า Options หรือ Choices


แต่การเลือกอยู่ในอำนาจการตัดสินใจของเรานั้นไม่มีใครทำให้เราได้  เป็นความสามารถที่เราจะเลือกได้ ability to choose 


ทางเลือกนี้อยู่กับเรามาตลอดชีวิต แต่ทำไมเราถึงลืมทางเลือกนี้? 


พฤติกรรมนี้เขาเรียกว่า Learn helplessness แปลได้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ เราเรียนรู้ที่จะไม่เลือก  รู้สึกว่า  ช่วยไม่ได้หรอก ทำอะไรไม่ได้หรอก  ให้มันเป็นเลยตามเลยไป 

คนเราพอเจออะไรมากๆ เข้า  ก็จะอยู่ในโหมดนี้  อยู่กันจนชิน ว่าทำอะไรไม่ได้ ก็ไม่ทำอะไรซะดีกว่า  หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือ ทำให้มันเต็มที่  ทำให้มันสุดๆไปเลย พฤติกรรมทั้งสองแบบนั้นเป็น 2 ทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เลือกทำกัน


จริงๆ แล้วเราไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้ นั่นคือ เราสามารถเลือกที่จะทำแต่เพียงพอดี  และทำในสิ่งที่เรารับรู้ว่าหัวใจเราเรียกร้อง  ว่าเรามีแรงบันดาลใจ  ว่าเราทำแล้วมีคุณค่าและมีความหมาย


การที่เราเลือก เป็นการให้พลังกับตัวเอง  คืนอำนาจการตัดสินใจกลับคืนให้กับตัวเอง


การเลือกจึงไม่เป็นเพียงเป็นการทำเพื่อตัวเองเท่านั้น  แต่เมื่อเรามีจุดยืนชัดเจนแล้ว  เป็นการที่เราได้ช่วยให้คนอื่น ได้รู้จักตัวของเราเองดีขึ้น  จึงช่วยลดความสับสน ให้กับให้กับคนอื่นด้วย

ชีวิตเรามีทางเลือก ในตอนนี้เรามาเตือนให้รู้ว่า อย่าลืมความจริงข้อนี้ไป ให้ถามตัวเองเสมอ ว่าเราได้เลือกแล้วหรือยัง


Comentários


bottom of page