top of page

หนังสือสร้างนิสัย Essentialism: The discipline, pursuit of less - Introduction (McKeown, 2014)

ก่อนหน้านี้ในปี 2021 และปี 2022 อ.มานีได้อ่าน และสรุปหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองไว้ 9 เล่ม และทำเป็นพอตคาสไว้ 80 ตอน โดยทำเป็นสื่อเสียง ฝากไวัหลายที่เลย ไม่ว่าจะเป็น  Apple Podcast, Pod Bean,Spotify, Google Podcast ใช้ชื่อรายการพอตคาสต์ว่า  “จับจิต จับใจ ไปกับสบายใจเลย”  

จับจิต  คือการเน้นเนื้อหาและเรื่องราวที่เป็นการพัฒนาจิตใจ พัฒนาความคิด เป็นอาหารสมองที่บำรุง สติ ปัญญา ความคิด และจิตใจ
ส่วนจับใจ ก็ตีความหมายได้ว่าเป็นการจับใจความจากหนังสือ และจากสื่ออื่นๆ ที่อ.มานีได้อ่าน ได้ฟัง ได้เรียนรู้มา มาทำเป็นใจความให้กระชับ เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ เป้าหมายคือ “มีสาระ ดีต่อใจ ใช้ได้จริง”

ปีที่แล้ว 2023 ได้ปรับการนำเสนอให้หลากหลายขึ้น แทนที่จะเป็นแบบพอร์ตคาสอย่างเดียว ได้ปรับเพิ่มเป็นรูปแบบเขียน และวีดีโอ ทั้งนี้เพราะเข้าใจว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบฟัง บางคนชอบอ่าน และในยุคนี้มีคนที่ขอบทั้งฟังทั้งดูคือเป็นวีดีโอ มีทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว จาการเปรียบเทียบการนำเสนอใน 3 รูปแบบ ในเนื้อหาเดียวกัน คนเขียนคนเดียวกัน  ได้แก่แบบเดิมพอตคาส (www.podbean.com/sabaiaji) ในบล้อก (www.eatloei.com/sabaijai/blog) และแบบวีดีโอ ที่ยูทูปกัน (www.youtube.com/sabaijailoei) พบว่าแบบที่ 3 คือแบบวีดีโอ มีผลตอบรับที่มากกว่าทุกแบบ


ดังนั้นปีนี้ 2024 จึงจะทำหนังสือเล่มใหมๆ ในรูปแบบวีดีโอมากขึ้น แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ แบบเขียนและแบบเสียงก็ยังอยู่เหมือนเดิม เริ่มต้นปีนี้มา เริ่มหนังสือเรื่องนี้กันค่ะ


การรีวิวหนังสือของ อ.มานี สบายใจเลย จะบอกว่าไม่ใช่การแปลหนังสือ จึงจะเรียก หนังสือสร้างนิสัย Essentialism เล่มนี้ว่า  ทำอะไรด้วยความ”จงใจ” ดีกว่าความ “จำใจ” 


หนังสือนี้ออกมาตั้งแต่ปี 2014  อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะ  เดี๋ยวนี้มีหนังสือให้เลือกมากมาย แต่มาหยุดที่เล่มนี้เพราะว่า ภาวะที่คนเดี๋ยวนี้ตัดสินใจลำบาก  ด้วยตัวเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุด  คำแนะนำจากหนังสือนี้ คือหยุดและเริ่มต้นเรื่องที่ว่ามันมีตัวเลือกมากเกินไป  แล้วก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธ  แล้วอะไรก็ดีไปหมด ซึ่งตรงนี้แหละที่จะทำให้เราติดกับดักของความไม่เติมเต็มศักยภาพตัวเองคือทำอะไรหลายๆอย่างเกินไป   ถ้าเราค้นหาไปเรื่อยๆ จะไม่ได้เริ่มต้นเสียที ปีใหม่นี้เรามาเลือกอะไรคิดว่าประโยชน์สูงสุดและเริ่มต้นเลยดีกว่า


ขั้นแรกเลย เรามาดูสารบัญหรือ Table of  Content ก่อน หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดด้วยกัน 4 ส่วน 

ส่วนแรกคือการสำรวจ  ดูวิธีคิด ความเชื่อของคนประเภทนี้ (Part 1: Explore: What is the core mind set of essentialists)

 ในส่วนที่ 1 นี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่ 4 บทย่อย 1-4

CHAPTER 1 The Essentialist

CHAPTER 2 CHOOSE: The invincible power of choice

CHAPTER 3 DISCERN: The unimportance of practically everything

CHAPTER 4 TRADE-OFF: Which problems do I want


ส่วนที่ 2 หลังจากที่เราหาข้อมูลและทางเลือกต่างๆ พอแล้ว เราต้องมาประมวลผลและประเมินดู เพื่อที่จะตัดสินใจว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ (Part 2 : Evaluate:  How can we discern the trivial many from the vital few) ส่วนที่ 2 นี้มีบทที่ 5 - 9 รวมเป็น 5 บทย่อยด้วยกัน 

CHAPTER 5 ESCAPE: The perk of being unavailable

CHAPTER 6 LOOK See What Really Matters

CHAPTER 7 PLAY Embrace the Wisdom of Your Inner Child

CHAPTER 8 SLEEP Protect the Asset

CHAPTER 9 SELECT The Power of Extreme Criteria


ส่วนที่ 3 หลังจากที่เราสำรวจแล้ว เรามาประมวลดูแล้ว เราจะต้องเลือกที่จะกำจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไป (Part 3: Eliminate: How can we cut out the trivial many)  มีด้วยกันทั้งหมด 5 บท บทที่ 10 - 14  

CHAPTER 10 CLARIFY : one decisions that make 1000

CHAPTER 11 DARE The Power of a Graceful “No”

CHAPTER 12 UNCOMMIT Win Big by Cutting Your Losses

CHAPTER 13 EDIT The Invisible Art

CHAPTER 14 LIMIT The Freedom of Setting Boundaries


ส่วนที่ 4 หลังจากที่เราได้ตัดบางอย่างที่ไม่จำเป็นออก  เราจะทำสิ่งที่จำเป็นทำอย่างไรให้บรรลุสู่เป้าหมายที่เราต้องการ (Part 4: Execute) มีด้วยกันทั้งหมด 6 บท บทที่ 15 - 20  


CHAPTER 15 BUFFER The Unfair Advantage

CHAPTER 16 SUBTRACT: bring forth more by removing obstacles

CHAPTER 17 PROGRESS : the power of small winds

CHAPTER 18 FLOW : the genius of routine

CHAPTER 19 FOCUS What’s Important Now?

CHAPTER 20 BE The Essentialist Life 


โดยสรุปในรายละเอียดของบทนี้  จะเป็นการตั้งคำถามสำคัญๆ (Big Questions) เช่น   
“What do I feel deeply inspired by?” อะไรคือแรงบันดาลใจของเรา
“What am I particularly talented at?” เรามีความสามารถพิเศษในเรื่องอะไร
“What meets a significant need in the world?” สิ่งที่เราทำได้จะตอบสนองเรื่องอะไรได้บ้างในโลกใบนี้

We are looking for our highest level of contribution: the right thing the right way at the right time ดังนั้นเราควรจะหาแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อไปสร้างในสิ่งที่ถูกต้อง ในทางที่ดี และในเวลาที่เหมาะสม นั่นเอง


Commentaires


bottom of page