top of page

หนังสือสร้างนิสัย The Energy Bus : Rule #4 Invite People on Your Bus and Share Your Vision

กฎของรถบัสพลังบวกข้อที่ 4 Rule #4 Invite People on Your Bus and Share Your Vision for the Road Ahead รถบัสคันใหญ่ เราสามารถเชิญคนหรือผู้โดยสารที่มีแนวคิด และทิศทางวิสัยทัศน์มาร่วมเดินทางด้วยกันได้ ในตอนนี้เราสามารถตีความได้ว่าเชิญคนมาร่วมเดินทางด้วยกัน หรือเป็นการ ขายตั๋ว หรือขายบัตรโดยสารได้ เพราะคนที่มีความสนใจในเป้าหมายคล้ายกันเท่านั้นที่จะ มาร่วมเป็นผู้ร่วมโดยสารไปด้วยกันกับเรา


การดำเนินเรื่องระหว่าง Gorge และ Joy ว่าเมื่อเราต้องเป็นผู้นำ เช่น การได้รับมอบหมายโปรเจคจากที่ทำงาน หรือต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว นั้นเราต้องหาทีมงานที่มองเห็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน อย่างไรก็ดีโจทย์ท้าทายคือว่า แม้ว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวเดียวกัน หรือทำงานอยู่ในที่ทำงานด้วยกัน ไม่ได้หมายความว่าคนใกล้ตัว จะเห็นภาพเป้าหมายอันไกลไปด้วยกับเราเสมอไป


จึงเป็นการมองโลกแห่งความเป็นจริงว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ แม้ว่าเราจะสามารถไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องบอกใคร แต่เราจะไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับคนรอบข้าง หรือสังคมสักเท่าไหร่


เราจึงควรทำหน้าที่เชิญชวน ขายความฝัน ขายความคิด ว่าทีมงานเราจะไปยืนตรงจุดนั้นด้วยกันได้อย่างไร ดังนั้นราต้องทำหน้าที่ในการเล่าถึงเป้าหมาย (วิสัยทัศน์) และเชิญชวนเขาให้เต็มที่เสียก่อน
คำตอบหรือเสียงตอบรับมาก็จะมีแค่ว่าใช่ (Yes) หรือ ไม่ใช่ (No) แค่่นั้นเอง และสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ก็แค่การถูกปฏิเสธเท่านั้นเอง


สำหรับตัว Gorge เองแม้แค่เพียงเสนอความเห็นไปกับที่ทำงานเมื่อวันศุกร์ เขาก็เริ่มจะกังวล และใจจดจ่อไปที่วันจันทร์แล้วว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น จึงได้มีการยกตัวอย่างของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 16 Abrahm Lincoln ว่า แม้ท่านจะมีปัญหาส่วนตัว โดยเป็นคนที่มีภาวะความซึมเศร้า (Depression) และยังมีเรื่องของปัญหาชีวิต ความล้มละลายหลายอย่าง แต่ท่านก็สามารถเป็นผู้นำได้ จนได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา


ดังนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องของตัวเราเอง กับอดีตผู้นำระดับประเทศอันยิ่งใหญ่ แล้วควรทำให้เรารู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องผ่านจุดที่ลำบากใจมาก่อนเช่นกัน แต่ผลที่ได้คือ ความเป็นที่ยอมรับ ความเป็นตำนาน ว่าเราได้กระทำการ ได้เชิญชวน ชี้นำแล้ว แต่ขอให้ดีใจว่า เราได้ ทำดีที่สุดแล้วComments


bottom of page