top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน ความรู้สึกทรงพลัง : Attentive ความตั้งอกตั้งใจ

ชื่อ: ตั้งใจ นามสกุล: เอาใจใส่ ชื่อเล่น: ง่วน มิตรสหายและเครือญาติ: ใส่ใจ อยู่กับ ใจจดจ่อ มุ่งมั่น อยู่กับ พิจารณา สนใจ ตั้งอกตั้งใจ เอาจริงเอาจัง


Name: Attentive Surname: Alert Nickname: Awake Affiliate with: Watchful, Perceptive, `Thoughtful, mindful, Vigilant


คำนี้ เทมาทาง อ.มานี ผู้เขียนเลย โดยตรง เลยนะคะเนี่ย เพราะว่าเป็นนามสกุล คุณสามีที่ใช้มากว่า 20 ปีแล้ว แต่ก่อนมักจะเล่นคำเหล่านี้เสมอๆ เพราะว่า เวลาสอนนักศึกษาหรือประชุมอบรมสัมมนาต่างสถานที่ เมื่อให้มีการแนะนำตัว เราก็จะทีเล่นทีจริงว่า เราเป็นคนที่น่าคบ เพราะว่าเป็นคนที่ “ตั้งใจ” (นามสกุลเต็ม – สุตันตั้งใจ-) และเราเป็นที่เชื่อถือได้เพราะเป็นคนมีทั้งความตั้งใจและมีวินัย (สามีขื่อวินัย แล้วจะไม่มีวินัยได้อย่างไร) ตอนแรกก็จะมีงงนิดๆ และก็ถึงบางอ้อ กันในที่สุด


เอาละแล้วคำกลุ่มนี้เป็นคำทรงพลัง เพราะว่าอะไร และทำไมต้องฝึกให้อยู่ในใจและใช้ประจำ ในบรรดาความรู้สึกทรงพลัง บางท่านอ่านและทำความเข้าใจกับมันแล้วจะรู้สึกว่าบางกลุ่มคำเข้ากับตัวเองได้เร็ว บางกลุ่มคำรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าท่านเป็นกลุ่มคนที่ชอบใช้ตรรกะ ความเป็นเป็นหตุเป็นผล (โดยส่วนใหญ่เราก็ถูกสอนให้เป็นคนแบบนี้ด้วยซิ)


พอมาเจอบทความและกิจกรรมที่อ.มานีพาทำก็อาจจะรู้สึกฝืนๆ และฝืดๆ นิดหนึ่งเพราะมันไม่ค่อยตรงกับความเป็นตัวเองหรือตรงกับสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนมา(ถ้าท่านใดไม่ได้อ่านบทความก่อนหน้านี้ทั้ง 20 ตอนก็ให้กลับไปอ่านได้นะคะ ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่) ถ้ายังไม่ได้ไปอ่าน แต่อยากรู้เรื่องตอนนี้ก็สรุปให้ฟังสั้นๆ ตอนนี้ได้ก่อนเลยค่ะว่า ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกระทำของคน ต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุก่อนหรือที่จิตใต้สำนึกก่อน ซึ่งจะมาจากปัจจัยหลักๆ 2 อย่างได้แก่ปัจจัยภาพนอกจากสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ข้อมูลข่าวสาร การสั่งสอน


เมื่อคนรับข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็จะมาประมวลผลและติดสินใจจากปัจจัยภายในตัวเราเองโดยมี 2 แนวคิดหลักคือตัดสินใจด้วยความคิด การชั่งความเป็นเหตุเป็นผล และอีกแนวคิด (ที่เรากำลังฝึกปฏิบัติการตอนนี้) คือการตัดสินจากความรู้สึกและอารมณ์ที่ถือว่ามีคุณค่าและทรงพลังมากเช่นกันแต่มักจะถูกเก็บไว้ไม่ให้ใช้มากเกินไปดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าเราจึงต้องมาฝึกใช้กัน โดยเลือกอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นประโยขน์ต่อการพัฒนาตนเองยาวๆ ไปหน่อย เพื่อเอาใจคนที่อาจจะยังไม่โน้มน้าวมาทางอารมณ์ค่ะคำศัพท์ในอาทิตย์นี้เหมาะสำหรับท่านๆ ที่ค่อนข้างโอนเอียงไปทาง Logic ด้วยค่ะ ส่วนกองเชียร์ฝ่ายอารมณ์ควรจะต้องเอาใจใส่ ใส่ใจในกลุ่มคำนี้ให้ดี เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องมี และฝึกให้เป็นนิสัย อารมณ์รอบที่แล้วที่เราพูดถึงกันอาจจะมีความว้าวมาก แต่ทำไปเหมือนไฟไหม้ฟาง ไม่ต่อเนื่องก็จะไม่เกิดเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง ดั้งนั้นเมื่อเกิดอารมรณ์ในการสร้างสรรค์แล้วต้องกำกับด้วยความเอาใจจดจ่อ มุ่งมุ่น อยู่กับเขาจนสำเร็จ

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page