top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง : Composed หนักแน่น มั่นคง

ชื่อ: สงบ นามสกุล: สำรวม ชื่อเล่น: ใจเย็น มิตรสหายและเครือญาติ: หนักแน่น มีสติ มั่นคง นิ่ง


Name: Composed Surname: Collected Nickname: Cool Affiliate with: Calm, Create, Control


คำกลุ่มนี้เรามักจะเห็นเขาใช้ในการเป็นเขียนหนังสือ หรือการแต่งเพลง ซึ่งถ้าแปลตรงตัวคือการ แต่งเรื่อง การประพันธ์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กว่าคนจะสามารถในการแต่งหนังสือ หรือแต่งเพลง หรือสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้เวลา ความสามารถ ในด้านต่างๆ ขึ้นมาได้นั้น เขาจะต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ระดับหนึ่งเลยทีเดียว


แต่เมื่อเกิดความนิ่ง สงบ แล้วจะเกิดความชัดเจนขึ้นในสิ่งที่คิด รู้สึกและจะสามารถแสดงออกมาทางการกระทำได้ดีดั้งนั้น แม้ความรู้สึกนี้จะได้ได้หรือหวา หรือว้าว แต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกให้มีให้เกิดเป็นประจำ เพราะความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้เราไม่หลุดกรอบเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะไม่ส่งเสริมให้เรารู้สึกเหมือนสอง สาม วันที่เราได้ฝึกกันมา และความรู้สึกประเภท เอาใจจดจ่อ ใส่ใจ สงบ สำรวม จะต้องมีคู่ๆ กันไป


หลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วคนหนึ่งคนจะมีได้หลายความรู้สึกขนาดนั้นเชียวหรือความจริงคือว่าเรามีฮาร์ทแวร์และซอฟ์ทแวร์ที่พร้อมมากสำหรับการแสดงศักยภาพสูงสุดในความเป็นคน เพียงแต่เราอาจไม่ได้รับสอนให้ใช้ บางครั้งทิ้งไปจนฝุ่นจับ สนิมขึ้น ลืมไปว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถในตัวเองเกือบทุกด้าน เพียงแค่เรารู้และกระตุ้น ให้กลับมาใช้งานได้ยกตัวอย่าง เช่น การยิ้มเพื่อแสดงความรู้สึก ก็ยังมียิ้มตั้งหลายแบบ ยิ้มอ่อนๆ ยิ้มแย้มๆ ยิ้มปากฉีก ยิ้มย่อง ฯลฯ


ดังนั้นในหมวดของความรู้สึกสงบ และสุขก็เช่นกัน ในกรณีนี้ทำไม คำว่า สงบถึงมาอยู่ในเดือนของความรู้สึกสร้างพลังได้ มันควรจะอยู่ในหมวดกลางๆ ที่พูดถึงก่อนหน้านี้มิใช่หรือ ที่อ.บอกว่าจะพยายามพาออกจากตามติดสุขสบายประเภท (Neutral) เช่น ง่ายๆ (Easy) สงบ (Peace) ใจเย็น (Patient) ผ่อนคลาย (Relax) พอใจ (Gratified) เพื่อไปฝึกความรู้สึกทรงพลังกันคำตอบคือใช่ค่ะ


ถ้าเราตีความหมายตามคำศัพท์ แต่จะเห็นได้ว่า อ.มานีตีความหมายของคำว่าสงบในส่วนที่เป็นความรู้สึกกลางๆ ว่า Peace คือสงบแบบนิ่งๆ ค่ะ คือไม่อะไร ยังไง สงบเงียบ ไม่สนใจอะไรแต่พอมาถึงว่า Composed อ.กลับให้มันมาอยู่ในหมวดทรงพลังและสร้างสรรค์ (Active and Creative) เพราะเป็นความสงบที่เกิดให้เกิดความกระจ่าง (Celerity)เมื่อมันใส กระจ่างแล้วก็จะทำให้เห็นภาพในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดี


ความรู้สึกนี้จึงต้องมี ต้องหาให้เจอ ถ้าเราหาสิ่งนี้ในตัวเราไม่เจอก็ตามสูตรเดิมเลยค่ะต้องหาคนที่เขาเป็นแบบนั้นได้ง่ายและเป็นโดยธรรมชาติให้เจอมีใครที่เรารู้จัก แนะนำกันมาได้นะคะ คนที่ดูสงบ เยือกเย็น หนักแน่น แต่สร้างงานออกมาได้เพรียบเมื่อเรารู้จักเขาแล้ก็ต้องติดตามกิจกรรม หนังสือ หนัง เพลงที่เขาแต่ง เขาสร้างขึ้นมา ในไม่ช้า เราก็จะเริ่มคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ได้สำหรับอ.มานี ได้ติดตามอ. ท่านนี้มาระยะหนึ่ง แต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง ดังนั้นจึงตั้งใจว่าจะติดตามให้ต่อเนื่องในปีหน้านี้จะได้สร้างสรรค์งานออกมาให้เหมือนคนๆ นี้ Tal Ben-Shahar เจ้าของหลักสูตร Happiness Study Academyและหนังสืออีกหลายเล่มที่จะเอามาแชร์กันในโอกาสต่อไปค่ะ

0 views0 comments

Kommentarer


bottom of page