top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Elevated

ชื่อ: ปิติ นามสกุล: ยินดี ชื่อเล่น: ลิงโลด มิตรสหายและเครือญาติ: สูงส่ง ยกย่อง ส่งเสริม


Name: Elevated Surname: Expended Nickname: Enlarged Affiliate with: Heighten, Raised, Up lifted


คำนี้ถ้าให้เห็นภาพแบบกายภาพ คือ บรรไดเลื่อน ลิฟท์ รถโฟลค์ลิฟท์ นั่นเอง เพราะสองสิ่งนี้คือสิ่งที่นำพาเราไปในที่สูงขึ้น เป็นเหมือนบันได้ หรือขั้นที่ทำให้เราผ่านจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนั่นเอง เป็นความรู้สึกที่ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง เช่น จากมืดไปสว่าง จากต่ำไปสูง จากในไปนอก ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่จำเป็นและควรต้องมี เพราะมันจะสร้างความแตกต่าง ให้เราได้รู้สึก และสัมผัสได้ เช่น จากความรู้สึกกังวล อาจจะโล่ง หรือสบายใจขึ้น จากความรู้สึกเฉยๆ มารู้สึกตื่นเต้น มีแรงจูงใจ หรือแม้แต่จากความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น ใจร้อน โกรธ มาสู่อารมณ์ที่เริ่มเย็นลง หรือสงบลงเป็นต้น


ความรู้สึกนี้ต้องมีการการฝึก เพื่อให้เกิดการใช้อย่างเกิดประโยชน์ และเรียกใช้ได้ทันที เช่น ถ้าเราถูกสอนมา และมักจะรู้ว่าอิจฉา หรือรุ่มร้อน เมื่อเห็นคนอื่นทำอะไรได้ดีกว่า หรือไม่ได้ดังใจ หรือเมื่ออยากได้ของคนอื่นๆ เราก็ต้องฝึกที่จะมาอยู่ในจุดที่เกิดประโยชน์สำหรับตัวเอง นั่นคือเมื่อเจอสถานการณ์ดังกล่าว แล้วเกิดเป็นทุกข์ เกิดการแสดงออกที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และคนที่เราไปรู้สึกกับเขาอย่างนั้น เราจะยกตัวเองออกจากตรงนั้นมาอยู่ในสภาวะที่เย็นลงได้อย่างไร และเมื่อเย็นลง เรากล้าที่จะขยับไปอีกจุดหนึ่ง ไปถึงจุดที่จะชื่นชม ปิติยินดี ไปกับเขาได้ไหม


จะได้ได้ว่การขยับไปแต่ละจุด แต่ละขั้นของความรู้สึกนั้น ใช้พลังงาน และการใช้พลังงานนั้นจะต้องมีความพยายาม จะเหนื่อย แต่ผลที่เกิดขึ้นคือพลังงานที่มากกกว่าเดิม เปรียบเสมือนเราออกกำลังกาย ตอนที่จะตัดสินใจออกกำลังกายก็จะต้องอาศัยความกล้าที่จะตัดสินใจ เมื่อออกกำลังกาย ต้องใช้เวลา ความพยายาม จะเหนื่อย จะเหงื่อออก จะหมดแรง แต่ผลที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นคือการได้พลังงานกลับคืนมา คือได้กล้ามเนื้อ ได้แรง ได้กำลังใจ ดังนั้นการฝึกคิดเพื่อให้เกิดปิติ ยินดี ลิงโลด สูงส่งกับตัวเองนั้นก็ถือว่าต้องฝึกระดับหนึ่ง แต่มากไปกว่านั้นคือ การฝึกรู้สึกอย่างนี้กับคนอื่น


แล้วจะทำอย่างไร ก็กลับมาที่จุดเดิมคือต้องทำความรู้จัก ตีสนิทกับคนที่เขารู้สึกแบบนี้ได้ เขาทำได้อย่างไร เขามีกิจกรรมอะไร หนังสือ เพลง หนังอะไรที่เขาทำ อ่าน ฟังหรือดู ที่ทำให้เขาทำได้ เราต้องมีเพื่อนที่จะฝึกไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้กล้ามเนื้อความรู้สึกตัวนี้มีความแข็งเรงมากๆ ยิ่งขึ้นไป การส่งเสริม “การยก” ต้องใช้พลังงานมาเตรียมพร้อมเพื่อการยกยอตัวเอง และยกย่องคนอื่นไปด้วยกันค่ะ

0 views0 comments

Comments


bottom of page