top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Fascination

ชื่อ: มีเสน่ห์ นามสกุล: น่าหลงไหล ชื่อเล่น: ตรึงใจ มิตรสหายและเครือญาติ: ประทับใจ จับใจ ต้องใจ น่าทึ่ง

Name: Fascinated Surname: Captivated Nickname: Engaged Affiliate with: Enthralling, Enchanted, Dazzled, Entranced


ความรู้สึกนี้เหมือนกับการที่เราเจอสิ่งที่ใช่เข้าให้แล้ว สิ่งที่เรารัก ชอบ และหลงใหล ซึ่งเป็นการแสดงอาการและการตอบรับของคนมีได้ในสองแบบหลักๆ คือแบบที่ว่าเป็นปฏิกิริยา และการตอบสนอง (Reaction – Response) ซึ่งปกติ เรามักถูกสังคมสอนว่าไม่ควรมีปฏิกิริยา - Reaction (เพราะเป็นเหมือนการไม่คิด ไม่มีเหตุผล) แต่ควรจะมีการตอบสนอง – Response เพราะได้คิดใคร่ครวญ ไตร่ตรองแล้ว ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันที่กล่าวไว้ในหลายตอนแล้ว ว่าส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเรื่องของ Conscious mind คือรู้ และมีสติก่อนตอบสนอง - Response การแสดงปฏิกิริยาเป็นการพูดถึง Unconscious mind - Reaction


ซึ่งการสอนแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี หากท่านใดมีการตอบสนองจากสมองฝั่งซ้ายดีแล้ว บทความ ความรู้สึกทรงพลัง 30 วันก่อนปีใหม่นี้ถือ่ว่าเป็นกิจกรรมที่จะมาเสริมเรื่องความแข็งแรงของสมองฝั่งขวา แต่สำหรับท่านที่ค่อนมาทางเรื่องของการไม่คิด เร็วไปทางออกปฏิกิริยาก็ถือว่ายังมีประโยชน์เช่นกัน เพราะจริงๆ แล้วในทางจิตวิทยาการพัฒนาตัวเอง เกือบๆ ทุกๆ สังกัด จะเริ่มที่ให้เราเข้าใจความแตกต่างของการตอบสนองนี้ เมื่อรู้แล้วเขาก็จะเริ่มสอนให้เรามีความฉลาดด้วยการทำให้สองฝั่งนี้ (ซ้าย-ขวา) หรือ (Conscious-Non Conscious) ไปด้วยกันได้ดี เพราะถ้าทำได้ เราจะเจอจุดที่เรียกได้ว่าโล่ง โปร่ง ไม่มีแรงเสียดทาน ทำให้เราทำอะไรได้ตามสิ่งที่หวัง ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้


ในการที่สบายใจเลยได้เลือกความรู้สึกทรงพลังนี้มานี้ เลือกมาจากนักจิตวิทยาที่เห็นว่าเป็นความรู้สึกที่ดี ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยพอที่จะแสดงปฏิกิริยาได้ เหมือนกับการเติมไฟให้กับตัวเอง เติมไฟให้กับคนอื่น ได้ เพราะความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายใคร ถ้าเราเจอใคร หรือพบว่าสิ่งที่เขาพูด เขาเขียน เขาแสดงไว้มันดีต่อใจและมีประโยชน์ เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความประทับใจ ถูกใจ ต้องใจ น่าทึ่ง ตรีงใจได้ เพราะเมื่อเราเกิดความรู้สึกและแสดงออก เช่น อาจจะมีคำพูด สีหน้า ภาษากายที่ดีแล้ว มันส่งเสริมให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเอ็นโดฟิน มีความสุข และในความสุขจะมีพลังที่จะทำให้คนที่ได้รับ คนรอบข้างเราได้รับพลัง และพลังเหล่านี้ส่งหากันได้


ฉะนั้นไม่ต้องหวงว่าเราจะปรบมือ ยกนิ้ว กดไลค์ กดแชร์ได้ การแสดงความชื่นชมในสิ่งที่คนทำดี เหมือนการออกกำลังกาย (แต่อาจจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดเหงื่อตก) ยิ่งให้ ยิ่งได้ เพราะนั่นคือสิ่งที่เรามีใจ เติมไฟให้กัน

และกัน วันนี้คุณเติมไฟให้กับตัวเองหรือยังคะ?

0 views0 comments

Comments


bottom of page