top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Honored


ชื่อ: เป็นเกียรติ นามสกุล: น่าเคารพ ชื่อเล่น: นับถือ มิตรสหายและเครือญาติ: ยกย่อง ชื่นชม


Name: Honored Surname: Admired Nickname: Appreciate Affiliate with: Esteem, Distinguish, Recognized


คำนี้มักจะได้เห็น ได้ยินในการใช้ในการเป็นประโยคที่มักใช้ในการเปิดการสนทนา การแนะนำตัวเอง การแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ การรับรางวัล เป็นความรู้สึกภูมิใจ เคารพ นับถือ เป็นการยกย่อง ชื่นชม และยินดีต่อการได้รู้จัก ได้รับฟัง การได้รับรางวัลเป็นต้น


ความรู้สึกนี้ถ้าเปรียบเป็นพลังงานก็อาจเป็นถ่านร้อนนิ่ง ร้อนนาน มากกว่าบางความรู้สึกที่เหมือนฟางที่ร้อนแรง แต่อาจหมดไปอย่างรวดเร็วต้องหามาเติมเรื่อยๆ ดังนั้น จึงเป็นความรู้สึกที่ต้องมีเก็บไว้ และในการให้ความรู้สึกนี้กับคนอื่น คนอื่นก็พึงพอใจในการได้รับเช่นกัน เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น เชื่อใจ เป็นการที่รู้จัก และรู้ใจกันพอสมควร ถ้าเปรียบเป็นความสัมพันธ์ก็เป็นขั้นที่ไม่ใช่แค่ยิ้มให้ หัวใจเต้นแรง ถูกใจกันเท่านั้น แต่เป็นขั้นที่เริ่มรู้จักกัน ยอมรับในจุดเด่น ความดีที่เขามี


ทำไมถึงเทียบว่าเป็นถ่าน เพราะนอกจากถ่านจะต่างจากฟาง แล้วยังต่างจากฟืนด้วย ในความเป็นฟางคือเร็วแรง โหม กระพือเพื่อต่อยอดให้ไฟติด ซึ่งบางครั้งก็จำเป็น แต่ในความเป็นฟืน เมื่อติดไฟและให้ความร้อนแล้ว ยังต้องมีความต้องการให้การหาจุดที่ฟืนให้ความร้อนอย่างเหมาะสม เช่น ขนาดฟืน ความชื้นของฟืน ชนิดของ (ไม้) ที่นำมาทำฟืน ซึ่งจะต้องมีการปรับ ขยับ ให้ออกซิเจนตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรื่องความร้อน และอาจจะหลีกเลี่ยงควัน


สำหรับถ่านแล้ว ควรเป็นคุณสมบัติที่ เรานักพัฒนาตนเองควรจะไปให้ถึงจุดนั้น จุดที่เราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่มีความสถียร ระดับหนึ่ง บริสุทธิ์ และนิ่งระดับหนึ่งที่จะเกิดความแน่นอนในตัวเอง และสร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่นได้แล้วทำอย่างไรที่จะไปถึงจุดนั้นได้ ก็ต้องเข้าใจลักษณะและจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละอารมณ์นั่นเอง เหมือนที่ได้เทียบให้ฟังเหมือนเรื่องฟืนว่า มีหลายปัจจัยที่เราต้องรับรู้และปรับปรุง เช่น ชนิด ความชื้นและขนาด และเมื่อมีความจำเป็น ฟืนจำเป็นต้องผ่านการอบ แบบจำกัดอากาศ หรือการเผาถ่านนั่นเอง เพื่อลดขนาด ลดความชื้น กำจัดน้ำมัน เพื่อให้สภาพของเชื้อเพลิงกลายเป็นถ่านที่เหมาะสมสำหรับการใช้


ซึ่งการเผาถ่านอาจเปรียบได้กับการเป็นคนที่รักการเรียนรู้ การฝึกตัวเองด้วยการอ่าน การคบหาสมาคมกับคนที่มีประสบการณ์ มีความตั้งใจดี ซึ่งในการทำดังกล่าว อาจจะทำให้รู้สึกลำบากใจบ้าง อาจถูกกระเทาะ ถูกแซะ และแรงที่สุดก็คือถูกเผานั่นเอง แต่เราก็ต้องรับได้ เพราะถ้าเราอยากมีความภูมิใจ บริสุทธิ์ และได้รับการยอมรับ เคารพ เราก็ต้องทนเรื่องแรงๆ ร้อนๆ ได้จะทนได้ยังไง ก็ต้องมาฝึกกันและมีกลุ่มเพื่อนประเภทสนับสนุนและความรู้สึกทรงพลัง มาหนุนนำกัน เราไม่ทิ้งกันแน่นอนคะ ตามมา และไปด้วยกันค่ะ

1 view0 comments

Comments


bottom of page