top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: In the Zone


ชื่อ: ลื่นไหล นามสกุล: นำหน้า ชื่อเล่น: ไฟแรง มิตรสหายและเครือญาติ: มาแรง หยุดไม่อยู่


Name: In the zone Surname: Automatic Nickname: Dominant Affiliate with: On Fire, On a roll, Unstoppable


คำนี้ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่ชัดเจนมากคือ เป็นไปในแนวที่ เหมือนก่อไฟติดแล้ว ไปต่อได้เรื่อยๆ ลื่นไหล ไม่สามารถหยุดได้ เหมือนกับหาจุดที่ใช่เจอแล้ว และการมีความพร้อมทางด้านปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ คือลม เชื้อเพลิง และที่สำคัญเป็นไฟที่มีประโยชน์และเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่ไฟลามปามไปเรื่อยๆ ฉะนั้นจึงเป็นไฟที่ก่อตัวขึ้นเพื่อประโยชน์อันใดอันหนึ่ง เช่น เพื่อการปรุงอาหารบางอย่าง ไฟแรง ไฟอ่อน หรือไฟเพื่อการให้ความอบอุ่น หรือไฟเพื่อการสกัดอะไรออกมาบางอย่าง (ตอนที่แล้ว พูดถึงไฟในการเผาถ่าน) เป็นต้น


แต่ในภาษาไทยหาคำแปล ไม่ได้ เพราะในระบบการแปล แปลคำว่า Zone ออกเป็นเรื่องของขอบเขตและสัดส่วนโดยตรง จึงต้องแปลเอง โดยใช้คำประเภทที่ให้ไว้คือ ลื่นไหล ไปต่อ ยั้งไม่อยู่อะไรประมาณนั้น ทีนี้พอได้ความหมายประมาณนี้แล้ว พอจะนึกออกแล้ว ใช่ไหมคะว่า มันเป็นภาวะที่ใครๆ หลายๆ คนก็คงอยากจะไปอยู่ตรงนั้น มันเป็นสภาวะที่เราได้มีความพยายาม ตั้งใจ จดจ่อมาพอสมควร และมาถึงจุดที่ว่า มันเริ่มเป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนระบบอัตโนมัติ (ที่เราตั้งใจเซทระบบขึ้น)


สบายใจเลยมักจะเปรียบเทียบเรื่องราวที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องอาหาร และเรื่องการเกษตร นั่นเพราะเป็นความรัก ความหลงไหลที่เราทำมาตั้งแต่ต้น การที่ EAT Loei ทำเรื่องอาหารการกิน และ Sabai Jai Loei ทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศมาก่อน ทำให้เรามองเห็นภาพ และสามารถ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงได้ง่าย เช่น ในการทำการเกษตร ตอนที่เราเริ่มต้นเตรียมดิน และระบบน้ำ (ซึ่งเป็นปัจจัยหลักเริ่มต้น) จำเป็นต้องใช้พลังงาน ความตั้งใจ การศึกษา และความอดทนที่จะอยู่กับเขาพอสมควร เช่น การบำรุงดิน อาจต้องใช้ทางกายภาพ การขุด การเติมใบไหม้ ปุ๋ยหมัก หรือระบบน้ำอาจต้องเริ่มจากการขุดบ่อ ขุดสระ ต่อมาก็ระบบน้ำปั๊มจากน้ำบาดาลเป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เรามี


และด้วยการที่เราได้ไปเห็นกับหลายๆ พื้นที่เกษตรในเครือข่าย ก็จะเป็นว่าบางทีแค่ระบบเดียวก็อยู่ได้แล้ว แต่หลายที่ต้องใช้หลายระบบร่วมกันเพราะ ฤดูกาลมีผลมากหน้าฝนหน้าแล้ง พื้นที่ภูเขาหรือลุ่มเป็นต้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีความพยายามว่าสุดท้ายระบบน้ำที่ทำขึ้นมีไว้เพื่ออะไร แล้วเมื่อทำได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงวันนี้นี่แหละว่า In the Zone คือพอเพียง พอดี มีใช้ ได้ประโยชน์ตามต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งพอถึงจุดนี้แล้วจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตในเรื่องอื่นๆต่อยอดเพิ่มขึ้นได้อีกมากมาย


หลายๆ คนที่กำลังหาทางมาสู่จุดนี้ ให้กำลังใจ และปรึกษาหารือกันได้ หลายท่านที่มาถึงจุดที่มีพลังแบบยั้งไม่อยู่แล้ว ก็มาแบ่งปันกันนะคะ เพื่อโลกใบนี้ที่น่าอยู่ของเรา

0 views0 comments

Comments


bottom of page