top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Thrilled

ชื่อ: ตื่นตา นามสกุล: ตื่นใจ ชื่อเล่น: ระทึกใจ มิตรสหายและเครือญาติ: หวาดเสียว น่าลุ้น


Name: Thrilled Surname: Arouse Nickname: Breath taking Affiliate with: Frantic, Electrified, Enchanting, Stimulating


เราได้พูดถึงความรู้สึกตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ คึกคัก กระชุ่มกระชวย มาในมิติของพลังงานมาก็หลายตอนแล้ว พอมาถึงคำว่า Thrilled ซึ่งเป็นกลุ่มคำเดียวกันกับคำที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้แล้ว ก็เลยจะนำเสนอในอีกมิติหนึ่งให้สอดคล้องกับทฤษฏีของมาสโลว์ ที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ กันต่อค่ะ


จากที่เราได้ศึกษาทฤษฎีมาเราเข้าใจว่าความต้องการของคนแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ในด้าน (1) ความต้องการด้านกายภาพเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ (2) ความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านต่างๆ เช่น ด้านความยุติธรรม ด้านการเงิน การการงาน และสังคม (3) ด้านการได้รับการยอมรับ (4) ความต้องการที่จะรู้คุณค่า และเคารพในตัวเอง (5) การรู้คุณค่าอันสูงสุดของตัวเองซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ว่า


(a) คนเราได้รับการจูงใจจากระดับความต้องการ 5 ระดับดังกล่าว (b) ความต้องการ 5 ระดับนั้นมีการแยกไว้ตามความจำเป็นว่าอาจจะมากหรือน้อย แต่ไม่ใช่การแยกว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับเลย (c) ลำดับขั้นของความต้องการไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับขั้น 1 – 2 -3 – 4 – 5 มีความยืดหยุ่น เป็นไปตามปัจจัยภายนอก และปัจจัยส่วนบุคคล (d) พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนที่เกิดขี้น ไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้น แรงขับ หรือแรงจูงใจ แต่เพียงอย่างเดียว มักจะเกิดจากหลายๆ แรง


เมื่อสรุปได้เช่นนี้ คงพอจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่า ทำไมเราถึงต้องมีการสะสมความรู้สึกทรงพลังไว้ เพราะว่าแม้แต่ในหมวดความรู้สึกตื่นเต้น ยังแยกออกเป็นได้ตั้งหลายแบบ ความต้องการความตื่นเต้นของแต่ละคนต่างกันออกไป ตามปัจจัยภายนอก เช่น ประสบการณ์ชีวิต การเรียน การถูกเลี้ยงดู การทำงาน หนังสือที่อ่าน เพลงที่ฟัง หนังที่ดู ความตื่นเต้นจึงไม่สามารถที่ใช้เป็นคำๆ เดียวที่จะกระตุ้นเราได้ ในตอนนี้เราได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันว่ายิ่งเราสามารถแยกความรู้สึกได้ละเอียดเท่าไหร่ เราจะยิ่งมีโอกาสที่จะนำฐานความรู้สึกเหล่านั้น ไปเติมเต็มหรือต่อยอดในสิ่งที่เราขาด หรือาจนำไป แก้กับความรู้สึกที่ไม่ดีได้ เรียกว่าเรามีทางเลือก มีเครื่องมือที่พร้อมทำงานต่างๆ กัน เช่น ถ้าเทียบว่าช่างตัดผม อาจจะมีลักษณะของหวี ลักษณะของกรรไกรที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าปลายทางสุดท้ายจะเป็นการตัดผมเหมือนกัน แต่คนต่างกันต้องมีเครื่องมือให้ใช้ต่างกัน


ที่สำคัญที่สุดว่าเมื่อเรามีเครื่องมือแล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้เขาบ่อยๆ ใช้ให้เป็น มีการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ มีการลับคมเสมอๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ ดังนั้นจึงต้องมีคำเหล่านี้มาให้หลากหลาย มาให้เพื่อการแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

1 view0 comments

Comments


bottom of page