top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Vigorous


ชื่อ: แข็งแรง นามสกุล: มีพลัง ชื่อเล่น: จริงจัง มิตรสหายและเครือญาติ: มีอำนาจ มั่นคง


Name: Vigorous Surname: Eagerly Nickname: Intense Affiliate with: Healthy, Forceful, Intense, Robust, Strong


ในที่สุดเราก็มาถึงวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม ความรู้สึกทรงพลังมาลงท้ายที่คำว่า Vigorous จริงๆ ถ้าแปลตรงตัวคือรุนแรง แต่การที่จะไปเรียกความรู้สึกรุนแรงดูน่ากลัวอย่างไรไม่ทราบ เลยปรับให้เป็นว่าความรู้สึกที่เข้มแข็ง อดทน แข็งแรง


เราจะปิดท้ายเรื่องความรู้สึกด้วยการมาขยายความทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว์กันต่อค่ะ ว่าเราจะสามารถนำทฤษฏีเก่าดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง เดิมทีที่เขาได้พูดถึงทฤษฏี 5 ระดับนี้คือในปี 1943 และปี 1945 ต่อมาในปี 1970 ได้มีการขยายฐานความคิดไปที่เรื่องของการเรียนรู้ และการผ่อนคลาย จาก 5 ระดับกลายเป็น 8 ระดับ โดยส่วนที่ขยายต่อเป็นระดับที่ 4 ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้คุณค่าตัวเอง ได้แตกออกเป็นระดับที่ 5 และ 6 และเพิ่มลำดับที่ 8 มาดังสรุปไว้ดังนี้


1. ความต้องการด้านกายภาพ เช่น อากาศ อาหาร เครื่องดื่ม ที่อยู่ เสื้อผ้า ความอบอุ่น การสืบพันธุ์ การนอน


2. ความต้องการด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินได้คือ ความมั่นคงทางอารมณ์


3. ความต้องการในการได้รับการยอมรับ การได้รับความรักและการแสดงความรักต่อผู้อื่น


4. ความต้องการที่จะรู้คุณค่า และเคารพในตัวเอง


5. ความต้องการในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจ ความสนใจใคร่รู้ ความอยากที่จะค้นหา


ความหมายของบางสิ่งบางอย่าง และความต้องการที่จะคาดเดา วางแผนกับชีวิตตัวเอง


6. ความต้องการที่รู้สึกว่าพึงพอใจ มีความชื่นชมยินดี ความซาบซึ้งในความงาม ในความสมดุลย์


7. การรู้คุณค่าอันสูงสุดของตัวเองด้วยตัวเอง


8. การค้นพบคุณค่าสูงสุดของตัวเองด้วย แรงจูงใจที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากตัวเรา แต่เป็นมากกว่านั้น


ซึ่งแล้วแต่ความเชื่อและประสบการณ์ของแต่ละคน ที่มันเป็นจุดสูงสุด เช่น เกิดจากประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องเหลือเชื่อด้านจิตวิญญาณ ศาสนา ธรรมชาติ ความงดงาม ความรู้สึกทางเพศ การให้กับผู้อื่น การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ


ดังนั้นความรู้สึกทรงพลังวันนี้คงเป็นการสรุปที่ชัดเจนในตัว ความเข้มข้น ความรุนแรง ความมีพลัง คือการได้ขยายความรู้สึก ได้ต่อยอด ไม่ใช่แค่ในตัวเอง แต่สำหรับการเชื่อมต่อกับคนอื่น และกับสิ่งสูงสุด ที่มากกว่าเรา มากกว่าเพื่อน มากกว่าโลกใบนี้ คือความสุดยอดของจักรวาลนั่นเอง

3 views0 comments

Comments


bottom of page