top of page

หนังสือสร้างนิสัย The energy bus #5: Don’t Waste Your Energy on Those Who Don’t Get on Your Bus

ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการทำใจ การตัดใจ ไม่ให้ไปกังวลกับคนที่ไม่ขึ้นมาบนรถบัสกับเรา นั่นคือในการเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่ง จะมีคนที่ไม่เห็นด้วย ถ้าเราชัดเจนในตัวเองแล้ว เราก็ไม่ต้อไปสนใจว่าใครจะไม่เห็นด้วยหรือใครจะไม่ไปด้วย เรื่องดำเนินไปว่า เมื่อ Gorge ได้ขายไอเดียให้กับคนที่ทำงานไว้เมื่อวันศุกร์ พอวันจันทร์เขาก็ต้องประเมินดูว่า มีคนสนใจในสิ่งที่เขาเสนอหรือไม่


ในช่วงการเสนอตัว การเชิญชวนคนมาร่วมทางด้วย ถือว่าเป็นช่วงที่อึดอัดใจพอสมควร แน่นอนว่า เราไม่สามารถที่จะชวนเชิญทุกคนให้มาขึ้นรถบัสพลังบวกกับเราได้ เมื่อเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราไปแล้วก็ต้องทำใจ ปกติแล้วคนเราจะมีความคาดหวัง บางครั้งเราก็แอบคิดไปว่าคนที่คิดว่าเขาจะสนใจก็ไม่มาร่วมด้วย ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากมาก


เขาก็เลยปรึกษาเรื่องนี้กับคุณ Joy เรื่องของความไม่เป็นตามสิ่งที่เราคาดไว้ ก็ดำเนินไปว่าในชีวิตเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดบวกหรือคนลบที่คิดลบที่เข้ามาในชีวิตนั้น ถือว่า เป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับเขา ความเป็นลบมันก็คือความเป็นลบ อย่าไปตีตราหรือไปยึดติดว่าบุคคลนั้นเป็นลบ เพราะถ้าเราไปคิดว่าคนนั้นเป็นลบ นั่่นก็เป็นมุมมองและความคิดของเราเองด้วย ถ้าเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัว ก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเรา


ได้มีการเปรียบเทียบไว้ว่า จากชีวิตเด็กที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้ การใช้ชีวิตในวัยเด็ก กว่าจะเดินได้วิ่งได้ก็ต้องผ่านการคลาน หรือที่

เรียกว่าล้มลุกคลุกคลาน หรือถ้าจะเทียบเหมือนการปั่นจักรยาน กว่าจะปั่นแบบสองล้อได้ ก็เริ่มต้องเริ่มจากการจูง จากสามล้อ ต้องผ่านการฝึกมาตั้งนาน


ความผิดพลาดในชีวิตจึงถือเป็นเรื่องธรรมดา การที่เราจะรู้สึกไม่ดี ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง สงสัยในตัวเอง รู้กลัว หมดพลัง หรือมีความรู้สึกว่ามันไม่มีหวัง หรือ หมดหวัง ให้ถือว่าความรู้สึกนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อเราเกิดความรู้สึกลบๆ นั้น ให้เรารับรู้และสังเกตุว่า ความรู้สึกเชิงลบเหล่านั้น มันจะมาทำลายล้างพลังในตัวเราทำให้เรารู้สึกหมดหวังมากขึ้น หรือมาเสริมให้เป็นพลังบวกได้ในภายหลัง


Don’t Waste Your Energy on Those Who Don’t Get on Your Bus สรุปได้ว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลา ช่างเขา ถ้าเราได้ทำหน้าที่แล้ว อย่ามัวแต่ไปเสียเวลากับคนที่ไม่มากับเรา หรือกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา ให้ทิ้งคนเหล่านั้นไว้ และเอาใจเรา มาสนใจ มาใส่ใจกับคนที่มาร่วมด้วยกับเรา พลังงานและคนเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้เราไปต่อได้


Comments


bottom of page