top of page

การยืนยันเชิงบวก (Positive Affirmation)


จากตอนที่แล้วได้พูดถึงความรู้สึกวิตก กังวล ไปประมาณ 3 ตอน โดยสรุปไว้ว่า คุณวิตกกังวล คือคุณ Anxious (Experiencing worry, unease, or nervousness, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome) และการจะเริ่มแก้ไขปัญหาต้องไปที่คุณรับรู้ หรือคุณ Awareness (Recognition and having knowledge or perception of a situation or fact. concerned and well-informed about a particular situation or development) และตอนสุดท้ายได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ถ้าจะเลิกกับคุณวิตกกังวล จะไปคบกับคุณอะไรดี....วันนี้เลยจะมาแนะนำความรู้สึกที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีกันค่ะ เริ่มต้นด้วยคุณ Affirm ที่แปลว่าการยอมรับอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง และให้การสนับสนุนส่งเสริมอารมณ์ไปในทางที่ดี (State as a fact; assert strongly and publicly and offer someone emotional support or encouragement) แนะนำตัวสั้นๆ ดังนี้เลยค่ะ

ชื่อ: ยืนยัน นามสกุล: เชื่อมั่น ชื่อเล่น มั่นคง มิตรสหายและเครือญาติ: ยอมรับ เห็นด้วย ชื่นชม

Name: Affirmation Surname: Assurance Nickname: Acknowledgement Affiliate with: Acceptance, Agreement, Appreciation

ในตอนนี้ จะขอทบทวนต้นทางหรือสาเหตุของการที่เราต้องเริ่มหา กำลังใจ คำยืนยันเชิงบวกต่างๆ มาเสริม เพราะว่าในขีวิตจริงแล้วความวิตก กังวลจะมาจากหลายทางมาก ในความเป็นจริงของมนุษย์ เราจะได้เจอสถานการณ์หลายอย่าง ที่ส่งเสริมให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล ดังนั้นในส่วนที่หนึ่งคือส่วนของสภาพธรรมชาติ สถานการณ์ในสังคม ข่าวสาร คนใกล้ตัว ที่แทบจะเรียกได้ว่าเราควบคุมไม่ได้เลย เพราะมีเหตุให้เป็น (เหตุก่อนหน้านี้อาจเป็นเรา หรือเป็นเพราะเหตุปัจจัยหนุนเสริมต่างๆ) จึงแทบต้องทำใจว่า ยังไงเรื่องร้ายๆ หรือเรื่องไม่ดี ก็จะต้องเกิดโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เช่น ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของน้ำท่วม ข่าวสารบ้านเมือง ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การสูญเสียคนที่รัก ฯลฯ เมื่อเราจะรับข้อมูล ข่าวสารและรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นมาแล้วต่างหากที่เราพอจะมีส่วนในการควบคุม จัดการได้

ในตอนนี้ เราก็จะใช้หลักการ วิธีการเดียวกันกับตอนที่เราจัดการความวิตกกังวลนั่นแหละคะว่า มีขั้นตอนอย่างไร และครั้งนี้จะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นบวก เพื่อให้เป็นการเสริมพลังความรู้สึกของเรา นั่นคือการใช้วิธีการยืนยันกับตัวเอง (Self-Affirmation) หรือกับสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา หรือพลังงงานสูงสุดของจักรวาลตามความวางใจของแต่ละคน ดังนั้นในส่วนที่สองนี้ เป็นการตั้งรับ และตอบรับที่เราเองพอจัดการได้ คือการ (ทัมใจ-บวดหาย) (ธรรมชาติ - ธรรมใจ) สรุปได้ว่าเป็นการหาสิ่งยึดมั่น เขื่อมั่น ยืนยัน ยอมรับ เห็นด้วย ชื่นชม ซึ่งจะได้พูดถึงในแต่ละด้านต่อไปค่ะ


19 views0 comments

Comments


bottom of page