top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Discipline

ชื่อ: วินัย นามสกุล: ระเบียบ ชื่อเล่น: กฎ มิตรสหายและเครือญาติ: ระบบ ขั้นตอน ข้อกำหนด


Name: Discipline Surname: Control Nickname: Direction Affiliate with: Authority, Order, Regulation


เห็นคำๆ นี้แล้วถ้าผู้อ่านได้อ่านบทความก่อนหน้านี้ แล้วจะแอบขำเลยทีเดียว เพราะว่าอ.มานี เคยเล่นคำๆ นี้กับเรื่องของคำศัพท์ที่ว่าด้วย – ความตั้งใจ- เนื่องจากนามสกุลเต็มคือ -สุตันตั้งใจ- มีสามีชื่อว่า -วินัย- จีงกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือ เพราะมีทั้งความตั้งใจจริง และมีระเบียบวินัย


ทำไมวินัยจึงเป็นคำที่ที่ต้องมี และมันทรงพลังได้อย่างไร? พังดูคำๆ นี้ค่อนข้างแตกต่างจากคำอื่นๆ เพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องกฎระเบียบ การควบคุม ความถูกต้อง ระบบ ขั้นตอน ดูทื่อๆ ตรงไปตรงมายังไงไม่รู้ แต่นี่แหละคือคำที่จะทำให้เรื่องของความรู้สึกทรงพลังอื่นๆ ไปได้ดี และไปให้ได้ถึงฝั่ง เช่น คำกลุ่มนี้อยู่กลุ่มเดียวกันกับคำว่า ตั้งใจ (Attentive) การมีระเบียบวินัยคือการ มุ่งมั่นที่จะ เอาใจใส่ ในสิ่งที่เราอยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากรู้ ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง และกระจ่างได้


ตัวอย่างเรื่องของวินัยก็คือเรื่องของความแน่นอนในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เช่น เป้าหมายความสมดุลย์เรื่องสุขภาพ เช่น น้ำหนักหรือออกกำลังกาย หรือเป้าหมายทางการเงิน หรือเป้าหมายเกี่ยวกับสถานที่ๆ อยากไป เป้าหมายเหล่านี้ต้องมีความชัดเจน เรื่องของปริมาณ หรือคุณภาพ มีระยะเวลากำกับ ถ้ามีความชัดเจนแล้ว เราจะต้องมความต่อเนื่องในการที่จะไปสู่จุดหมายนั้น ความต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอ คือตัวที่จะขับเคลื่อน อย่าลืมว่า แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ มันจะมาจากอารมณ์ประเภท ความตื่นเต้น ความอยาก


แต่สิ่งที่จะทำให้ถึงเป้าหมายนั้นต้องมาจากอารมณ์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ (Actionable) ได้ เช่น ต้องอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เท่า ต้องเก็บเงินวันละเท่าไหร่ ต้องเดินวันละกี่รอบ ต้องลดอาหารประเภทไหน ต้องตัดเพื่อนบางกลุ่มออก หรือมีเพื่อนใหม่ที่ดีต่อการพัฒนาตัวเองเพิ่มปีละกี่คน ต้องขยายการผลิต หรือเพิ่มช่องทางการตลาดเท่าไหร่


การที่พวกเรามาติดตามอ่านบทความ และฟังเรื่องราวของสบายใจเลย ก็เป็นการฝึกวินัยทางความคิดตัวเอง ว่าให้อยู่ในภาวะที่สะสมคลังความรู้สึกทรงพลัง มีเพื่อนคู่คิด มีกลุ่มที่คิดคล้ายๆ กัน ส่วนสบายใจเลยก็ได้ฝึกวินัยในการที่จะแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าที่ผ่านมาคือฝึกปฏิบัติแต่กับตัวเอง การที่จะสร้างพื้นที่ มีเวลาให้กับสังคมในสิ่งที่ตัวเองทำได้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอีกหนึ่งอย่างเราจะเริ่มสร้างวินัย พัฒนาวินัย รักษาวินัยในตัวเอง ก่อนที่จะถึงปีใหม่นี้อย่างไรกันบ้างคะ?

0 views0 comments

Comments


bottom of page