top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Focus

ชื่อ: จดจ่อ นามสกุล: มุ่งเน้น ชื่อเล่น: มีเป้า มิตรสหายและเครือญาติ: จุดรวม จุดสนใจ


Name: Focused Surname: Attentive Nickname: Concentrated Affiliate with: Intent, Immersed, Reverted


คำนี้จะมีเพื่อนหลายคำแล้วทีเดียว ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงคำว่า Attentive ความตั้งอกตั้งใจ เอาจริงเอาจัง ในวันนี้คำว่า จดจ่อก็อยู่ในหมวดเดียวกัน เนื่องจาก คำว่าอารมณ์ อาจฟังดูเหมือนลมเพ ลมพัด ไปเรื่อยๆ สำหรับบางคน (แต่ถ้าได้อ่านและติดตามมาทุกๆ ตอนแล้ว จะเห็นว่า เรามีคำพูดทรงพลังที่เป็นเหมือนพี่ใหญ่คอยกำกับอยู่ตลอด) พี่ใหญ่ในที่นี้คือคำเหล่านี้ ความรู้สึกที่ต้องมีความนิ่ง จดจ่อ เอาใจใส่ ในสิ่งๆ ที่เรากำลังทำ ดังนั้นแล้ว ยิ่งที่คำพูดทรงพลังที่หลากหลาย และหลายบุคคลิก ยิ่งดี เพราะเราจะได้นำมาใช้ได้ทันท่วงที ในโอกาสต่างๆ


ในโอกาสต่างๆ จะประกอบไปด้วยคน สถานการณ์ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ เยอะแยะมากมายที่เราจำเป็นต้องตอบสนอง (Response) นำมาผ่านกระบวนการคิด (Processing) จนตกผลึกเป็นต้น ซึ่งบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้อะไรที่แตกต่าง เช่น ถ้าเป็น เรื่องใหม่ ดี มีคุณค่า เราอาจจะให้กลุ่มความรู้สึกประเภท ตื่นเต้น กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มองไปข้างหน้า มีแรงบันดาลใจเป็นต้น แต่ถ้าบางอย่างที่เรารู้แล้วว่าเราจะยึดมั่น ถือปฏิบัติและฝึกให้เป็นนิสัย เราต้องนำพรรคพวกประเภทนี้มาร่วมวงด้วย เช่น มีสมาธิ ความมีความตั้งใจ หมกมุ่น อยู่กับสิ่งนั้นเป็นต้น


ตอนนี้เราอยู่ในช่วง 10 วันสุดท้ายของความรู้สึกทรงพลังของ 30 วันก่อนถึงปีใหม่กันแล้ว เริ่มมองเห็นรูปแบบ กลุ่มความรู้สึกกันหรือยังคะ? ถ้ายัง ไม่เป็นไรคะต้องใช้เวลาไปสักพัก แล้วพอเราเริ่มคุ้นเคย เราจะเริ่มมองออก และแยกประเภทได้ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างง่ายๆ ที่อยากชวนคิดคือ เหมือนเราอยู่ในวงการใด วงการหนึ่ง เช่น ถ้าชาวเกษตรสมมติว่าเมื่อเริ่มอยู่ปลูกผักหรือดอกไม้อายุสั้นสักระยะ เราจะเริ่มรู้จักนิสัยของผักหรือดอกไม้ประเภทนั้น เช่น เมื่อไหร่ที่เขาต้องการแดด ร่ม น้ำมาก งดน้ำ เมื่อไหร่ที่เขาจะพร้อมทาน พร้อมดอก หรือเมื่อไหร่จะปลูกจะเก็บเป็นต้น


ถามว่าความรู้เหล่านี้จะมีในหนังสือ เว็บไซด์ และมีเดียต่างๆ ไหม? คำตอบคือมีแน่นอน แต่ก็เหมือนกับการอ่านเรื่องอารมณ์ เราอ่านเรื่องผักและดอกไม้ได้ แต่จะไม่รู้ใจ จนสามารถเลือกได้ว่าเมื่อไหร่ จะซื้อ จะปลูก จะโชว์ จะเก็บเกี่ยว นั้นต้องเกิดจากเวลา ความใกล้ชิดคือจดจ่อ เอาใจใส่จนเกิดเป็นความรู้และความรักได้ เช่น เดียวกันกับอารมณ์ ตอนนี้ถ้าเราแค่อ่าน ก็จะผ่านไป แต่ถ้าเริ่มอ่าน และเริ่มฝึกจดจำ และจดจ่อกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในแต่ละสถานการณ์ เราจะเริ่มมีทักษะ และเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้เรายังจะสามารถตั้งอารมณ์เชิงรุก ซึ่งสามารถทำได้ว่าถ้าเราอยากจะมีความรู้สึกแบบนี้ ในสถานการณ์เช่นนั้น เราก็ทำได้เช่น กัน ซึ่งจะสนุกมากกว่าการตั้งรับ หรือสนุกพอๆ กัน ว่าแล้วเราก็ต้องขยันฝึกรับรู้เรื่องความรู้สึกเรากันนะคะ

1 view0 comments

Comments


bottom of page