top of page

หนึ่งหน้า...น่าอ่าน...ความรู้สึกทรงพลัง: Inspiration

ชื่อ: ดลใจ นามสกุล: บันดาลใจ ชื่อเล่น: หนุนใจ มิตรสหายและเครือญาติ: แรงผลักดัน แรงกระตุ้น


Name: Inspired Surname: Encourage Nickname: Influence Affiliate with: Energy, Motivated, Persuade, Stimulate


คำนี้แวะเวียนมาเรื่อยๆ “แรงบันดาลใจ” ปกติคำถามประเภทที่ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเป็นเรา อะไรที่เป็นแรงหนุนใจที่ให้เราทำในสิ่งที่ทำ คำถามนี้มาจากใครคะ? จากตัวเราเองหรือมีคนมาถามเราอีกที?


ประเด็นที่จะชวนคุยกันวันนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราได้คิดไปพร้อมๆ กันค่ะว่า เรื่องแบบนี้เราถามตัวเองบ่อยขนาดไหน? เพราะเรื่องของแรงบันดาลใจ โดยส่วนใหญ่มักจะมีภาพลักษณ์ ว่าเป็นเรื่องที่มาจากภายนอก เช่น เราอาจจะได้เห็น ได้ยิน ได้ดู ได้อ่าน และการได้รับข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมาจากคน เหตุการณ์อะไรบางอย่าง หรือจากการถ่ายทอดของคนผ่านตัวหนังสือหรือผ่านเสียง


ในการที่เราได้อยู่กับเรื่องความรู้สึกทรงพลังมาก็กว่าสามอาทิตย์แล้ว เชื่อว่าถ้าเราได้ติดตาม และคิดตามจะเห็นว่า ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของแรงบันดาลใจ ไม่ได้มาจากเพียงปัจจัยภายนอกเท่านั้น พลัง แรง ตัวกระตุ้น เหล่านี้ พอดูดีๆ แล้วมีอยู่ภายในตัวเรา เพราะนั่นคือแหล่งที่มาของอารมณ์ ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกนั้นมาจากภายใน (Intuition) และพลังจากภายในมีมาพร้อมๆ กับชีวิตเรา และจริงๆ มีมาโดยตลอด

แล้วเราจะต้องทำอย่างไร จะไม่ให้เราตามหาบุคคลต้นแบบ หรืออ่านหรือฟังแล้วหรือ ไม่ใช่เสียทีเดียวค่ะ


การแสวงหาแรงบันดาลใจจากภายนอกยังสามารถทำได้เหมือนเดิม เพียงอยากชวนว่า ถ้าเราไม่เห็นว่าหนังสือเล่มไหนจะมากระตุ้น รายการไหนก็ไม่ดลใจ และคนไหนๆ ก็ไม่หนุนใจ นั่นแปลว่าเราต้องมีเวลาที่จะปลีกวิเวก ปลีกตัว เพื่อที่จะรับฟัง และรับพลังที่มาจากตัวเราเองให้มากขึ้นแล้วล่ะคะ เพราะว่า เรานั่นแหละที่จะเป็นคนที่เติมเต็มพลังให้เราได้เสมอว่าแล้ว ก็ลองหลับตา หายใจเข้าออกยาวๆ หรือออกไปเดินเงียบๆ แล้วกลับมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

0 views0 comments

Comments


bottom of page